Mặt trời và dòng sông đi lạc

kia những tình yêu nén giữ trong lòng
người chối bỏ để dòng sông đi lạc
mặt trời hồng, mặt trời ngơ ngác
nắng nghìn năm, tim hóa đá chơ vơ

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *