Sunflower

Sunflower do Paddy Sun sáng tác và biểu diễn – một bản được dân guitar Việt Nam cực kỳ hâm hộ. Paddy bị câm bẩm sinh – cậu dùng tiếng đàn diễn tả ngôn ngữ và cảm xúc của mình.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *