in Đọc sách - Reading

Mới đọc: Chuyện ở nông trại

Cuốn này đọc một mạch trên máy bay xong luôn. Sách Nhã Nam làm luôn đẹp và cẩn thận. Tuy nhiên, nếu giữ được tiêu đề "Trại Súc vật" nghe vẫn hay hơn. Sách mua ở Atlazbooks.com – gọi phát các bạn ấy mang đến. Link mua và lời giới thiệu trên Atlazbooks.com ở đây >>

traisucvat

Mình chờ đợi cuốn "Một Chín Tám Tư" của George Orwell sẽ được xuất bản bằng tiếng Việt tiếp theo. Hy vọng các bạn Nhã Nam lại sẽ làm được 🙂