in Soul

Khởi nguyên

Này em
tóc mùi oải hương
lạ giữa trần gian, quen từ trong chiêm bao tôi còn lưu ký ức
em là ai?
không vương trần tục
mắt buồn sâu như hun hút chiều

Tôi ở tầng đời thứ mấy
khúc nhạc nào kéo về tầng phía trên
u mê nào thăm thẳm
làm sao biết em là em?
làm sao biết mình lạc lối?

Này tôi đang vui chơi hay ngủ quên
này tôi, đang tầng đời thứ mấy
khi tôi thức dậy
làm sao có em ở bên?


* Tiêu đề không liên quan đến nàng Khởi My 🙂

** Có khả năng là bị ám ảnh do xem Inception nhiều lần quá!