in Hái lượm - Favourite Poems

Tiễn

Nguyễn Minh Khiêm

Cứ để bóng hình ở lại
Em về cho kịp đường xa.
Cứ để mắt buồn ở lại
Anh nuôi…Đừng sợ bóng gìa.

Tiễn người, con đê cong lắm
Hoàng hôn vỡ tím cả chiều
Chắc là trai đi rửa ngọc
Đánh rơi nhuốm đỏ màu yêu.

Anh đem cả dòng sông hứng
Sóng vào, sóng lại hắt ra
Bóng người trong từng hạt cát
Trai đi tìm ngọc, trai già!