in Karatedo

Kata và bunkai tuyệt vời!

Giải Paris mở rộng 2012. Đấu kata và bunkai giữa đội Nhật và Ý. Những lời của hai bình luận viên dành cho phần trình diễn của đội Nhật: spectacular, super, brilliant, …

UPDATE: Cái video của bọn truyền hình (có bình luận) bị xóa mất tiêu rồi. Thay bằng video của WKF vậy.