in Hái lượm - Favourite Poems

Mặt trời đỏ

Tự dưng mình lạc vào một blog đầy bất ngờ, tập hợp những bài thơ của cư dân mạng TTVNOL từ hồi xưa. Internet, cũng như cuộc đời, nhiều khi ngẫu nhiên dẫn chúng ta đến những ốc đảo tươi xinh, trong trẻo tưởng chừng như không còn tồn tại giữa bao hỗn tạp của nhân gian. 


Mặt trời đỏ
Nguyễn Bình Nguyên

Ngày hôm nay tôi nghĩ tới em nhiều
Mặt trời đỏ chia làm hai nửa
Một nửa sáng bừng lên rực rỡ
Một nửa đỏ buồn, một nửa buồn thênh
Và mặt trời cô đơn
Một mình nơi cuối mặt hồ sương trắng
Sương đang lên và mặt trời lặn xuống
Ngày tắt dần, đêm đang tràn lên

Như thế có phải là tôi sẽ kết thúc ở đây
Tôi không muốn không hiểu em có biết
Và mặt trời vẫn đỏ hoài mải miết
Mặt trời đỏ không muốn lặn đâu em
Em hãy ngắm mặt trời mà xem
Hãy nhìn kỹ vào sâu trong nó
Mặt trời đỏ vẫn còn đứng đó
Mặt trời đợi em, Quỳnh ơi