Kinh nghiệm đi xe bus

Quả này mấy anh uống bia nhiều cũng hay bị. Nói chung gặp phải tình huống này đúng là thảm 🙂

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *