in Đọc sách - Reading, Khoa học - Science

Cần đọc: The Bottom Billion

Cuốn này hình như chưa có bản dịch tiếng Việt thì phải. Hiện nằm trong danh sách ưu tiên đọc của mình (cùng rất nhiều cuốn nữa :).

Giới thiệu cuốn này trên Wikipedia >>

Những ý tưởng, phân tích trong cuốn này được đánh giá là một trong 10 tư duy kinh tế lớn của thế giới năm 2010. Đọc thêm ở đây >>