Tiến hóa của sự ngu xuẩn

Cái này nhặt trên Facebook. Triết quá!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *