OST phim Việt: Ngày càng hay!

Thỉnh thoảng ngó qua mấy phim truyền hình Việt Nam. Thời gian gần đây nghe nhạc phim thấy làm khá phết.

Ví dụ như cái OST này:

* OST: Original Soundtrack.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *