Suy tư nửa đêm

Những người nhắm mắt không ngủ
Hình dung họ thấy những gì?
Mở mắt nhìn xa vô ảnh
Dường như muốn dấu điều chi?

Trùng trùng những người không ngủ
Dọc ngang giữa những lối đời
Tôi gặp những người mắt mở
Đi qua không một nụ cười

Một mình giữa đêm không ngủ
Nhắm mắt lại thấy mặt người

26/8/2009

Trưởng Thôn

One thought on “Suy tư nửa đêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *