Thư giãn tiếp nào!

Đau đầu, nhức óc, cau có, cáu kỉnh, mặt nhăn, mày nhó, … – Xem mấy cái này đời lại tươi ngay!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *