in Đọc sách - Reading, Khoa học - Science

Nhìn về toàn cầu hóa

Đợt rồi tranh thủ đọc trên xe xong cuốn này. Có nhiều vấn đề gợi ra đáng để suy nghĩ về vấn đề hàng hóa công, quản lý công sản, phát triển quốc tế, kiềm chế sự tham lam và hung hãn của các định chế thị trường, v.v. Nói chung là sách nên đọc!

Bác Soros tự giới thiệu về cuốn sách này (copy từ Sách Hay):

Mục đích tôi viết cuốn sách này không chỉ để đề cập về hoạt động của hệ thống tư bản toàn cầu mà còn nhằm đề xuất một số đường lối để cải thiện nó. Với mục tiêu này, tôi đã áp dụng một định nghĩa hẹp hơn về toàn cầu hóa: tôi đánh đồng toàn cầu hóa với với sự di chuyển vốn tự do và sự thống trị ngày càng tăng của thị trường tài chính và các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế một số nước. Cách tiếp cận này có ưu điểm là thu hẹp phạm vi thảo luận. Tôi có thể khẳng định rằng toàn cầu hóa ngày nay đang bị mất cân bằng: Sự phát triển các tổ chức quốc tế đã không bắt kịp sự phát triển của những thị trường tài chính quốc tế và các dàn xếp chính trị quá tụt hậu so với quá trình toàn cầu hóa kinh tế. Dựa trên lập luận này, tôi đã đề xuất những giải pháp thiết thực giúp chủ nghĩa tư bản toàn cầu ổn định và công bằng hơn…

… Trong cuốn sách này, tôi kịch liệt phản đối sự nguy hiểm của chủ nghĩa thị trường chính thống – một niềm tin cho rằng lợi ích cộng đồng hình thành từ sự theo đuổi vô hạn lợi ích cá nhân. Kể từ ngày 11/09, việc nước Mỹ theo đuổi thế lực quân đội, đầu tiên thông qua tuyên bố học thuyết của Bush và tiếp theo là đưa học thuyết đó vào cuộc xâm lược Iraq, đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng hơn cho toàn thế giới.” – Soros