Này thì sàm sỡ này!

 

Mấy cô hay sàm sỡ lung tung nhìn đây mà rút kinh nghiệm nhé. Anh đánh chỏ cũng tốt lắm đấy!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *