in Multimedia - Phim/Nhạc

Gêm Sô: Xem đảm bảo cười như dở hơi luôn

Các bạn Nhật Bản chế ra đủ thứ trò game show từ độc đáo đến bậy bạ không để đâu cho hết. Quả game show dưới đây xem xong cười lăn lộn. Quả này mà làm ở Việt Nam cũng được đấy. He he …

Đầu năm tính khai bút một bài "Thế giới nhiều chiều và các vũ trụ tồn tại song song" nhưng viết dở bỏ đấy. Thôi thì cho entry vui này lên thay – bà con ai ghé qua có cái để vui cùng. Bài to tát kia khi nào thích viết tiếp.