in Linh tinh - Hot Pot

Năm có mới không?

Ngày đầu năm – người ta vẫn bảo là Năm Mới. Sao mình không có cảm giác gì khác biệt nhỉ? Từ trước đến nay vẫn thế – năm dương lịch không phải là năm mới với mình 🙂 Không thể có cảm giác lâng lâng, nhiều xúc cảm trước thời khắc Giao Thừa, "đất trời chuyển mình sang xuân" như Tết được.

Viết đại vài dòng khai phím vậy. Chúc bà con có nhiều niềm vui và luôn luôn thưởng thức cuộc sống. Remember: Present is a Gift!