An toàn giao thông

Tham gia giao thông tốt nhất là đeo kính, mắt nhìn thẳng. He he …

Ảnh thó trên mạng, chưa đủ trình chụp ảnh kiểu này mà không rung tay, nhòe ảnh ạ!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *