Đã bảo rồi mà lị!

Khoa học chứng minh rồi nhá! Nhiều cô cứ hay cãi đài 🙂

Đây này >>

Trưởng Thôn

3 thoughts on “Đã bảo rồi mà lị!

  1. Vớ vẩn. Tớ có béo tốt gì đâu mà vợ vẫn la oai oái. Có đêm ôm mấn chạy te tái.

  2. Ta gửi comment này cho vợ mi xem tối về đứa nào chạy te 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *