1. Vớ vẩn. Tớ có béo tốt gì đâu mà vợ vẫn la oai oái. Có đêm ôm mấn chạy te tái.

  2. Ta gửi comment này cho vợ mi xem tối về đứa nào chạy te 🙂

Comments are closed.