in Hái lượm - Favourite Poems

CO-PEN-HA-GEN

Có khi đây là bài thơ đầu tiên bằng tiếng Việt về đề tài biến đổi khí hậu. Trước đây anh mới nghe nói có thơ tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Cảm ơn chú Hùng – anh mạn phép bốc từ dưới comments lên đây cho nó trang trọng. Anh không hề sửa của chú một chữ nhé. Mấy lão tá điền kiểu Đức Cường vào có mắng thì chú ráng chịu. 

Ông Trời bị bệnh tiểu đường
thải ra toàn mưa axít?
Mặt Trời lão hóa, mặt Trăng lấm tấm tàn nhang
Ở Co–pen–ha–gen các nhà khoa học hàng đầu đang đau đầu với các lỗ thủng của tầng ô–zon
Băng ở Bắc cực đang tan rữa như một cơ thể bị bệnh hủi

ngày 21 tháng 12 năm 2012….

triệu
triệu
năm sau
Loài khỉ đột…
có tiến hóa thành Người
Hỡi Darwin?

Nguyễn Doãn Hùng

  1. He he, cảm ơn chú mi. Làm anh xúc động quá.

Comments are closed.