in Linh tinh - Hot Pot

Vượt vũ môn

Hôm nay, các sĩ tử bắt đầu vào cuộc đua kiếm một chỗ trong trường đại học. Cả nước vì sự nghiệp xóa mù đại học.

Chục ngày trước, ngồi tán phét với lão bạn cựu giáo viên cấp III kiêm cựu giáo viên đại học (cha này dạy học búa xua từ thời sinh viên). Say rượu, hai thằng cãi nhau xem sắp ba tiêu chí "Khoa học – Dân tộc – Nhân bản" làm sao nghe cho hợp lý.

Tháng trước, cũng nhậu nhẹt với một lão bạn kiêm thầy giáo làng. Sau một hồi chém gió, kết luận của hội nghị về slogan cho giáo dục nếu 1 trong hai thằng được mời ngồi ghế Bộ trường Bộ Khuyến dục (gọi tắt Bộ Khuyến học và Giáo dục) là "Khoa học – Dân tộc – Nhân bản". Có 1 cái lẽ ra nên cho vào luôn là "Phi chính trị" nhưng do tính chất nhạy cảm của vấn đề nên hai ứng viên ghế Bộ trưởng quyết định bỏ ra.

15 năm trước, mình cũng khăn gói quả mướp ra Hà Nội đi thi. Có ở một chỗ nào đó ở khu Bách khoa, ngõ chật như hũ nút. Hồi đó nếu đỗ và học ở Hà Nội thì sao nhỉ?