in Soul

Ru mùa cỏ thơm

Ngủ yên đi em
Ngủ yên đi con tim yếu mềm
Tình yêu ngàn năm hoang dại
Thà mình cố lãng quên

Ngủ yên đi những khao khát của đêm
Mùa đông thiếu đôi tay nồng ấm
Mùa cỏ thơm đã xa ngàn dặm
Ai còn đi tìm hương xưa thoảng bay

Mai mốt đây
Ở một vì tinh tú khác
Lỡ mình còn gặp
Nhớ nhé em mùi hương cỏ kiếp xưa

  1. Not long to visit your home. This miner or subtle, which increasingly looks like your "Dream of far away so much, then that. Him bored wife, too?

Comments are closed.