in Hái lượm - Favourite Poems

Tình hồn nhiên

Xô Man dịch

Đời kia oái oăm không cho anh được yêu em
Nhưng tình ơi, tim em mênh mông hơn ngàn non
Cho anh hồn nhiên.

E một ngày anh quên đời không để yên
Ngày lại ngày qua đi, nhung nhớ dáng em xinh.

Dù không gọi tên em, không ghi vào tim
Vẫn biết em mãi mong chờ tình anh.

(Dâng ca)

Free Love
Rabindranath Tagore

By all means they try to hold me secure who love me in this world.
But it is otherwise with thy love which is greater than theirs,
and thou keepest me free.

Lest I forget them they never venture to leave me alone.
But day passes by after day and thou art not seen.

If I call not thee in my prayers, if I keep not thee in my heart,
thy love for me still waits for my love.

(GITANJALI, "Song Offerings")