in Chuyện nghề - Work Stuff

Thế giới không tốt hơn

Năm 2009 đã trôi qua, không nhẹ nhàng, không yên bình hơn. Thế giới văn minh của loài người không tốt hơn lên như mong đợi. Thêm nhiều tin xấu, thêm nhiều lo lắng và thêm nhiều bất an. Bi quan hay lạc quan?


Naked Like The Moon
Michael Learns To Rock

I catch a word of the universal rhyme
in the summertimes in the summertimes
The river flows and I wonder where it goes
only heaven knows only heaven knows

Inpatient with the human race
still Nature shows a friendly face
And I believe in paradise on Earth

But then tonight I had this dream
so horrible I had to scream
I saw the Earth naked like the Moon
naked like the Moon

***

Inpatient with the human race
still Nature shows a friendly face
And I believe in paradise on Earth

But when I saw the News today
so horrible I had to pray
Don't leave the Earth naked like the Moon
naked like the Moon