in Linh tinh - Hot Pot

Ngu đầu năm

Đầu năm mới đã ngu rồi. Hu hu …

Ngu 1: Quên renew tên miền cho blog. Mấy hôm đi chơi về mới ngớ ra. Bài học rút ra là không nên đăng ký tên miền website vào mấy dịp lễ Tết, đến hạn vào lúc chơi bời dễ quên!

Ngu 2: Quên funding cho credit card. Đến lúc dùng để renew tên miền thì hết bố nó tiền. Lại phải mất thời gian đi nộp tiền.

Hy vọng đầu năm ngu hết cho cả năm rồi!