Phồn thực

"Ba mươi sáu cái nõn nường
Cái gối đầu giường là ba mươi bảy"'

"Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời!"

Lễ hội "Linh tinh tình phộc" ở Phú Thọ >>

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *