Hàng xóm mất gà

Hình như trong xóm có người mất gà. Hình trên là minh họa hai con gà có thể bị mất chứ không phải hai ông hàng xóm cãi nhau dưới đây.


Ông Một:

Ông Hai:

Há há … bà con ở ngoài không biết cụ tỉ là ông nào mất gà. Gà trống hay gà mái. To hay nhỏ. Tóm lại là có hai ông la mất gà!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *