in Đọc sách - Reading, Khoa học - Science

Chủ nghĩa tư bản phiên bản 3.0: Hướng dẫn cách dành lại công sản

Đọc xong cuốn này vừa lúc Ủy ban Nobel trao giải Kinh tế năm nay cho Gs. Elinor Ostrom. Giới thiệu về giải Nobel Kinh tế năm nay và vấn đề quản lý công sản, xin đọc ở đây: http://www.thiennhien.net/news/193/ARTICLE/9757/2009-10-26.html

Chu_nghia_tu_ban_30

Mời bà con xem giới thiệu về cuốn này ở đây >>>

Có lẽ vấn đề quản lý và sở hữu công sản sẽ dần trở thành mainstream trong nghiên cứu, ứng dụng các lý thuyết kinh tế trong thời gian tới đây. Các dịch vụ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên (ở nghĩa rộng, không chỉ là khoáng vật với lâm sản, …) về lâu dài không thể miễn phí mãi được mà phải được tính vào trong chi phí. Như vậy mới có thể đảm bảo công bằng và công lý trong tiếp cận môi trường, sinh thái được.