Không đề

Lâm Thị Mỹ Dạ

Em biết những lời yêu còn ở trong anh
Như ốc đảo xanh nằm trong sa mạc
Nhưng trước em anh lặng im như cát
Chính điều này làm em yêu anh.

One thought on “Không đề”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *