in Đọc sách - Reading

Người Bình Xuyên

nguoibinhxuyen

Tác giả: Nguyên Hùng. Nxb Công an Nhân dân. 1988. Cuốn sách cũ của mình có nhiều ghi chú và gạch chân của chủ cũ rất thú vị. Chủ trước của cuốn sách có thể là một người trong cuộc, hoặc một nhà nghiên cứu am hiểu về phong trào kháng chiến chống  Pháp ở miền  Nam cũng như Bình Xuyên.

Đọc xong mới thấy ngày xưa đúng là “ra ngõ gặp anh hùng”!

  1. Chào anh, anh biết chỗ nào bán quyển "người Bình xuyên" bản 1988 này không? Em ở Sài gòn.
    Cảm ơn anh. 

  2. Cuốn này chắc bạn phải ra các hàng sách cũ hỏi thôi. Hồi xưa mình cũng mua ở hàng sách cũ trong SG – mạn Võ Thị Sáu thì phải.

Comments are closed.