Mạng xã hội là gì?

Mạng xã hội (Social Networking) là phương thức liên lạc, kết nối mới của thời kỳ hiện đại. Giải thích nhì nhằng e là khó hiểu. Có cách trình bày khái niệm này đơn giản hơn như sau:

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *