in Công nghệ - Tech World

Miễn phí mới tốt!

Có nhiều thứ phải miễn phí mới là hàng xịn :). Có ví dụ đàng hoàng kẻo lại bị nghi là nói bậy:

1. Nghe nhạc, chơi video đủ các dạng file là thằng VideoLAN. Chạy nhẹ nhàng, file kiểu gì cũng nhai tuốt. Tóm lại là tốt hơn mấy thứ củ chuối như Windows Media Player, Real Player, … cứ nhăm nhe đòi xiền.

Nhấn vào hình để vào trang tải về hoặc http://www.videolan.org/

2. Phần mềm phục vụ nghiên cứu, viết lách tài liệu khoa học: Mendeley. Em này cũng miễn phí. Đang phát triển ở giai đoạn Beta nên nghi là khi có nhiều khách em cũng sẽ thu xiền. Dùng cũng gọn, nhẹ. Thay thế quá tốt cho EndNote – phần mềm thương mại mà xấu hoắc. Giao diện Mendeley đẹp. Tương thích các chuẩn file citation phổ biến. Nếu muốn chuyển từ EndNote sang cũng đơn giản – xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu ra file XML hoặc Text rồi import vào Mendeley.

Em này hay ở chỗ cho lập profile trên web của nó và có khả năng kết nối với các thành viên khác, chia sẻ dữ liệu, … dạng mạng xã hội. Dữ liệu ở máy tính có thể đồng bộ rất đơn giản với dữ liệu online, giúp tránh mất mát khi thay máy tính, cài lại hoặc đầu óc rơi vào 1 phút ngu định kỳ hàng ngày!

Em này có pluggin cho FireFox nên khi đọc tài liệu trên mạng có thể import phần citation vào luôn cơ sở dữ liệu. Nói chung là ĐƯỢC!

Nhấn vào hình trên hoặc vô đây: http://www.mendeley.com/

  1. Mi va thang Hung lay dien dan cua tau de do rac vo tu nhi! GHumm!

Comments are closed.