in Soul

Thời gian cong

Mốt mai gặp gỡ nơi xa ấy
Còn nhớ kiếp nào biết tên nhau?
Thời gian phai nhạt bao niềm ước
Nhuốm bạc tóc xanh những mái đầu

Mốt mai còn nhớ ngày xưa ấy
Duyên kiếp cho mình biết yêu nhau

  1. sao bài này na ná thơ đường luật thế. Ở Hà Nội vào câu lạc bộ thơ đường của các cụ rồi à?

Comments are closed.