Chim Én 2009

Đứng cùng người đẹp nữa: http://dantri.com.vn/c135/s135-325059/hoa-hau-ngo-phuong-lan-muon-ban-tre-cung-lam-viec-thien.htm 🙂

Trưởng Thôn

2 thoughts on “Chim Én 2009

  1. Quả Chim én “tên” nào quay tệ thế? Xem xong phải đi khám mắt ở nha khoa – Bv Hà Tĩnh.

  2. Anh xuất hiện trong Clip nhiều nhiều thế ^_^

    @ Mr Cường: Cây nhà lá vườn thế thôi anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *