1. Quả Chim én “tên” nào quay tệ thế? Xem xong phải đi khám mắt ở nha khoa – Bv Hà Tĩnh.

  2. Anh xuất hiện trong Clip nhiều nhiều thế ^_^

    @ Mr Cường: Cây nhà lá vườn thế thôi anh

Comments are closed.