Gửi lá đầu cây

Bùi Giáng (1993)

Em về ngắm lá đầu cây
Mốt mai từ giã ngàn cây muôn vàn
Tôi về chín suối lang thang
Tìm em kiếp trước theo tràng giang trôi
Ngổn ngang kỷ niệm nỗi đời
Trong lồng chim hót (!) ngoài trời gió bay.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *