Mai Châu – Không bao giờ cũ!

maichaumay2009
Ảnh chụp tháng 5/2009. Mai Châu chụp từ trên góc Cột Cờ trên đèo nhìn xuống. Có lẽ đã có nghìn bức ảnh được chụp từ đây. Nhưng Mai Châu vẫn thế – chưa bao giờ cũ!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *