in Soul

Cái này tha bên Yahoo blog về. Bonus bài “Chúng ta đang bỏ quên những giấc mơ” bên Tuần  Việt  Nam của  VietnamNet.

Có những đứa trẻ ngủ không biết mơ.
Có những đứa mơ giấc mơ người khác.
Nhiều đứa mơ theo chương trình cài đặt.
Không ai mơ giấc mơ riêng mình.

Ông Tiên bị bỏ quên,
Thẫn thờ ôm muôn ngàn điều ước.

Ném đá đê ...

Comment