in Hái lượm - Favourite Poems

Với con

Thạch Quỳ

Con ơi con thức dậy giữa ngày thường

Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá

Qua đường đất đến con đường rải đá

Cha e con đến lớp muộn giờ

Con ơi con nàng Bạch Tuyết trong mơ

Không thể nào yêu con thay mẹ được

Vì thế nên nếu khuy áo con bị đứt

Thì nói lên để mẹ khâu cho

Con ơi con trên ấy ngân hà

Có thể rồi con sẽ lên đến được

Nhưng đêm nay thì con cần phải học

Bốn phép tính cộng trừ hoặc đọc một trang thơ

Con ơi con nếu thầy giáo dạy con

Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng

Thì con hỡi hãy khêu đèn cho rạng

Ngọn bấc đèn con hãy vặn to lên

Con ơi con trái đất thì tròn

Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật

Tất cả đó đều là sự thật

Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn

Mẹ hát lời cây lúa để ru con

Cha cày đất để làm nên hạt gạo

Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo

Bác công nhân quai búa quạt lò

Vì thế nên lời cha dặn dò

Cũng chưa hẳn đã là điều đúng nhất

Cha mong con lớn lên chân thật

Yêu mọi người như cha đã yêu con!