in Đọc sách - Reading, Khoa học - Science

Định nghĩa lại khái niệm phát triển

Tên sách: Development Redefined: How the Market Met Its Match

Tác giả: Robin Broad và John Cavanagh. Họ là hai vợ chồng 🙂

Mới đọc xong cuốn này. Vợ chồng nhà họ dắt díu nhau đi khắp nơi, ngó nghiêng, nghiền ngẫm, viết sách phê phán các bác lão thành về lý thuyết phát triển và kinh tế học.

Nói chung phần tổng hợp quá trình WB, IMF và các bác đầu to khác dắt mũi bà con như thế nào thì nhiều. Tuy nhiên, đến phần về “ánh sáng cuối đường hầm” thì không nhiều lắm.

Buồn ngủ quá. Hôm sau rảnh thì bổ sung sau (nếu máu).