in Công nghệ - Tech World

Tên miền miễn phí độc đáo!

Dịch vụ tên miền miễn phí này rất phù hợp với các COCC! Ví dụ luôn là mình đã đăng ký một tên miền mới: www.EmLa.CO.CC

Đăng ký miễn phí tại: http://co.cc/


Thông tin thêm:

CO.CC Domain service

  • you.co.cc will redirect to your blog or website.
  • Both you.co.cc and www.you.co.cc work.
  • URL hiding / Path forwarding
  • Compatible with the major search engines and optimized to give you a higher ranking.

Cost

  • For Free

Comments are closed.