in Hái lượm - Favourite Poems

Bài thơ qua SMS

Bài thơ ngắn do Hàn Quang gửi qua SMS mình bỏ lên đây kẻo lại quên xóa đi mất.

Trời đất giao mùa rồi bạn nhỉ?
Hạt mưa lành lạnh ngón tay hồng
Chạnh lòng nhung nhớ người năm cũ
Áo khăn có đủ ấm mình không?

Ném đá đê ...

Comment

  1. Can anyone recommend me?
    I need an free sms service for my homepage.
    I am seeking one with the option to change the design(for a bit).
    Thanks a million!