in Hái lượm - Favourite Poems

Chợt nhớ

Nguyễn Hồi Thủ (1971)

Em ở sát nhà tôi
Cách xa bờ dậu thấp
Tụi mình học cùng lớp
Mẹ em bán cau bán thuốc
Chợ Đầm xa vời vợi
Đường đi cát trắng trùng điệp nắng
Mà khi về chợ vẫn cười …

Hương ơi
Bên giếng nhà em
Có bụi chuối bồ hương
Quanh năm bóng mát
Sang vườn nhà tôi
Nhà tôi lài lý thơm về tối
Tôi bỏ nhà đi năm mười tuổi
Mà sao còn nhớ tóc em dài?