in Hái lượm - Favourite Poems

Gửi Người Phụ Nữ

Raxun Gamzatop

Hỡi người phụ nữ,
nếu có nghìn đàn ông yêu em,
em có biết trong nghìn người ấy,
có Raxun Gamzatốp nữa mà.

Còn nếu như chỉ có,
trăm đàn ông yêu em,
em hãy nhớ trong số trăm người đó,
nhất định Raxun Gamzatốp có tên.

Còn nếu như yêu em,
đàn ông chỉ còn một chục,
thì Raxun Gamzatốp,
đứng thứ bảy hay tám trong hàng.

Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
tôi xin thề – người đó không ai khác,
ngoài Raxun Gamzatốp, em ơị

Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
không ai yêu em nữa,
thì có nghĩa ở một nơi nào đó,
trên núi cao, Gamzatốp chết rồị.

  1. Bạn em hát thế này. Một trăm người yêu em, trong đó có tôi. Mười người yêu em, trong đó còn tôi. Còn 2 người yêu em, tôi ngu gì ở lại. Nó suy luận vì 99 thằng kia chạy mất dép rồi, chắc phải có lý do…

    Không biết em có phá mất cái tinh tế của bài thơ không anh nhỉ

  2. Để anh hỏi ôn Raxun cái đã 😛 Không biết thế nào chứ có lần anh thấy trước lối ngõ nhà NA dày dép rơi đầy – y như ngày 30/4 ý. Mẫn bảo thế hả NA 😛

Comments are closed.