Gọi mùa

Một nửa mùa thu qua rồi em
Tình yêu hóa bờ xanh ngút mắt
Biển vẫn âm thầm dìu dặt
Gọi mùa xuân ở cuối bờ xa

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *