in Đam mê - Passion

Yakutia: Ngôi làng ở nơi lạnh nhất quả đất

Nơi mà nhiệt độ có thể xuống đến hơn -70 độ C. Trẻ con vẫn đi học nếu nhiệt độ mới tầm … -40 độ C!

Thú vị là nhìn dân ở đây không có chút gì giống người Nga. Có tí giống Hàn Quốc, tí giống Nhật, tí giống người Trung Quốc. Nói chung là đặc vẻ châu Á. Nhìn bạn gái chủ kênh này thì không ai có thể nghĩ là người Nga.

Mong là một lần trong đời mình sẽ có dịp đến đây để trải nghiệm cái lạnh. Chắc phải sớm sớm thôi chứ nơi đây không dành cho mấy ông bà già xứ nhiệt đới!