in Đọc sách - Reading

Tuổi 20 cao xa

Ghép bậy bạ tiêu đề mấy cuốn sách mới đọc gần đây 🙂

Bác Thiệp viết cuốn này theo lối tuyên truyền, giáo dục lộ quá, chả giống với văn phong mà mình từng đọc và thích. Nhiều chỗ chắc do viết nhanh, viết vội nên hơi bị ẩu và sượng.

Cuốn này thì khỏi nói. Phải khen người dịch sang tiếng Việt rất tuyệt! Nhiều chỗ đọc nổi da gà.

Một cuốn viết về chiến tranh nhưng không theo lối ngày xưa. Nhân văn hơn, cân bằng hơn.