in Cảm hứng - Inspiration, Hình ảnh - Images of Life

Lênh đênh trên biển

Hành trình 30 ngày được một bạn thủy thủ quay lại và “cô đặc” thành 10 phút bằng timelapse. Hành trình từ Biển Đỏ – Vịnh Aden – Ấn Độ Dương – Colombo – Eo biển Malacca – Singapore – Biển Đông – Hong Kong. Biển và đại dương hiện ra lung linh, huyền ảo tuyệt đẹp!