in Hái lượm - Favourite Poems

Rasul Gamzatov

Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên
Từ xưa tới nay vẫn thế :
Thuốc độc, lòng tham, tiền
Có thể giết người ta rất dễ.

Nhưng tôi không hiểu một điều,
Vì sao, tôi không biết:
Rằng nhiều khi Sự Thật và Tình Yêu
Cũng có thể làm người ta chết.

Thái Bá Tân dịch

* Không rõ tên bài thơ này là gì (?).