in Đọc sách - Reading

Bí quyết hóa rồng

Bi_quyet_hoa_rongMột trong những cuốn mình không đọc lướt được mà phải vừa đọc vừa nghĩ. Nói chung là mình thích đọc câu chuyện do chính nhân vật kể hơn là người khác về ông Lý Quang Diệu. Học được rất nhiều điều và cũng thấy đáng tiếc cho đất nước mình. Chúng ta không có được những con người đủ tầm vóc như thế để Việt Nam hóa rồng.

Có bài đánh giá trên Chungta.com rồi nên chẳng phải giới thiệu thêm.