in Công nghệ - Tech World

Ngoài PowerPoint thì thế giới còn có gì khác?

Thời nay đi nói chuyện, trình bày ở hội thảo thì nhất thiết phải biết dùng PowerPoint cho hợp thời, đỡ bị quê. Sản phẩm của anh Bill Gates phổ biến quá nên bà con ít người để ý chuyện hóa ra để làm bài trình bày còn vô khối công cụ khác.

Bộ slide này giới thiệu cụ thể 4 công cụ thay thế PowerPoint + danh sách các công cụ tương tự khác.